ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Όπως κάθε πολυεθνική εταιρία, θέλετε να αυξήσετε τις επικερδείς πωλήσεις σας, στοχεύετε στη λειτουργική υπεροχή και απαιτείτε τη σωστή διαχείριση των κινδύνων αναφορικά με το χαρτοφυλάκιό σας παγκοσμίως. Η Euler Hermes World Agency είναι ο συνεργάτης σας για να στηρίξει την επιχειρηματική στρατηγική σας διεθνώς.​

​​
 • Οι ανάγκες σας
 • Η πρόταση αξιών μας
 • World Agency : Ένα ειδικό τμήμα για πολυεθνικές εταιρίες

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΕΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΟΥ ;


 • Δραστηριοποιείστε σε όλο τον κόσμο και χρειάζεστε μία παγκόσμια λύση.

 • Η παροχή των υπηρεσιών σας απαιτεί την κατά τόπους επικοινωνία, αλλά εσείς επιδιώκετε οικονομίες κλίμακας και εναρμόνιση για να προωθήσετε την ατζέντα σας. 
   
 • Όπως κάθε πολυεθνική εταιρία, your η στρατηγική σας σχετικά με τη διαχείριση των κινδύνων είναι περίπλοκη.
   
 • Η Εταιρική σας Διακυβέρνηση απαιτεί εξειδικευμένο reporting.

 • Χρειάζεστε ένα πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας

 • Το παγκόσμιο περιβάλλον είναι αρκετά ανταγωνιστικό

 • Χρειάζεστε υψηλή κάλυψη / παραγωγική δυναμικότητα.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ Η EULER HERMES ΝΑ ΚΑΛΥΨΕΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ ;

 • Στην Euler Hermes διαθέτουμε τη γνώση και την εμπειρία για να στηρίξουμε την επιχειρηματική στρατηγική σας.
   
 • Μπορούμε να ενισχύσουμε τις επικερδείς πωλήσεις σας και τη βιώσιμη ανάπτυξή σας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις στρατηγικές ανάπτυξης και τις αγορές σας.
   
 • Μπορούμε να διευκολύνουμε το χειρισμό των δραστηριοτήτων σας, μέσα ολοκληρωμένες και αξιόπιστες πληροφορίες που σας παρέχουμε, καθώς επίσης και να στηρίξουμε την εταιρική σας διακυβέρνηση.
   
 • Έχουμε τη δυνατότητα να βελτιστοποιήσουμε την πρόσβασή σας σε κεφάλαια, σύμφωνα με τις asset-based χρηματοοικονομικές συμφωνίες. Η Euler Hermes κατέχει την καλύτερη αξιολόγηση στον κλάδο της, αναφορικά με την οικονομική της αξιοπιστία.
   
 • Επιθυμούμε να προσεγγίσουμε τις κοινές μας προκλήσεις με διάλογο και να εδραιώσουμε μία μακροχρόνια σχέση συνεργασίας για την καλύτερη διαχείριση των εμπορικών πιστωτικών κινδύνων σας.

 
​Μια σημαντική σχέση συνεργασίας που προσδίδει προστιθέμενη αξία αναφορικά με την αξιολόγηση και την κάλυψη των εμπορικών κινδύνων που απορρέουν από τους αγοραστές σας.
 
Πρόσβαση στο δίκτυο των έμπειρων αναλυτών κινδύνου, το οποίο βρίσκεται στις χώρες όπου λειτουργεί η κάθε τοπική επιχείρηση.
 

Μία εξατομικευμένη λύση που :

 • Αντιστοιχεί στις τοπικές και παγκόσμιες ανάγκες σας, όπως ο κεντρικός έλεγχος, η κατά τόπους διαχείριση
   
 • Βρίσκεται σε συνάφεια με τις διαδικασίες σας, αναφορικά με τη διαχείριση των πιστώσεων
   
 • Περιλαμβάνει ομοιογενείς όρους σύμβασης σε όλες τις χώρεs
   
 • Διαθέτει εξειδικευμένα report διαχείρισης πιστώσεων
 • Παρέχει ένα εξαιρετικό επίπεδο υπηρεσιών
   
 • Αποτελεί μία μοναδική και συνεπή αρχή λήψης αποφάσεων για σημαντικές αποφάσεις (επιλέγετε το «σημείο πρόσβασης»)
   
 • Περιλαμβάνει μία εξειδικευμένη ομάδα διαχείρισης συμβάσεων για την παροχή εξατομικευμένων λύσεων.

Μία παγκόσμια ηλεκτρονική πλατφόρμα :​

 • Υποστήριξη των εναρμονισμένων διαδικασιών
 • Χειρισμός των λειτουργιών Διαχείρισης Κινδύνων / Πιστώσεων και παροχή reporting.
   
 • Ένα παγκόσμιο επιχειρηματικό μοντέλο του Ομίλου Euler Hermes, καθώς επίσης και των Θυγατρικών του εταιριών,  μέλος του Ομίλου Allianz με AA- αξιολόγηση από τη Standard&Poors. 
​​

​ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η EH WORLD AGENCY ;


Η Euler Hermes World Agency, εξειδικευμένο τμήμα του Ομίλου Euler Hermes, αποτελείται από μία ομάδα απόλυτα εξειδικευμένων στελεχών με στόχο να  καλύψει τις ανάγκες των πολυεθνικών επιχειρήσεων, οι οποίες καταγράφουν κύκλο εργασιών πάνω από 500 εκατομμύρια € και διαθέτουν θυγατρικές εταιρίες σε δύο ή περισσότερες χώρες.

Η EH World Agency βρίσκεται σε έξι κύριες περιφέρειες, εξασφαλίζοντας στους πελάτες της την παροχή προηγμένων υπηρεσιών, λειτουργώντας στο ίδιο πλαίσιο και με την ίδια κουλτούρα σε σχέση με τις επιχειρήσεις σας.

Το περιφερειακό δίκτυο της Euler Hermes World Agency αποτελεί το σημείο πρόσβασης στα πολυεθνικά προγράμματα.

ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ EULER HERMES


EH World Service Program

 
Μία ολοκληρωμένη λύση για τις εταιρίες που απαιτούν πλήρη έλεγχο των κατά τόπους εμπορικών κινδύνων, σε συνδυασμό με το μέγιστο επίπεδο προστασίας έναντι του κινδύνου μη πληρωμής από τους οφειλέτες τους.

EH World Severity Program

 
Για πελάτες που διαθέτουν σημαντική τοπική εμπειρία στη διαχείριση των πιστωτικών κινδύνων και  επιθυμούν να προστατευτούν από  την οικονομική αστάθεια και τις μεγάλες (καταστροφικές) ζημιές.

EH World Risk Sharing Program

 
Για επιχειρήσεις που επιδιώκουν να μοιραστούν μέρος του κινδύνου με κάποιο σημαντικό συνεργάτη είτε άμεσα, ή μέσω αντασφαλιστικής εταιρίας.

EH World Working Capital Program

 
Για πολυεθνικούς πελάτες που θέλουν να βελτιώσουν την ταμειακή τους ρευστότητα, με την ανάθεση των εμπορικών τους απαιτήσεων σε χρηματοοικονομικούς συνεργάτες (τράπεζες, factors) ή χρηματοοικονομικούς επενδυτές.

EH World Transactional Cover

 
Για πολυεθνικές εταιρίες και χρηματοοικονομικούς οργανισμούς που επιθυμούν μη ακυρώσιμες λύσεις πολιτικού και εμπορικού κινδύνου, με σκοπό να καλύψουν τις εμπορικές τους συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων των μεσοπρόθεσμων λειτουργιών, μέχρι 7 έτη.

EH World Financing Program

 
Το Πολυεθνικό Πρόγραμμα ειδικά για τις εταιρίες Factoring, που αποζητούν την υποστήριξη του Ηγέτη της Παγκόσμιας Αγοράς διαχείρισης Κινδύνων, ενός ομίλου με πιστοποίηση ΑΑ-, που να προστατεύσει τα οικονομικά τους στοιχεία.