ΜΕΣΑΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εάν επιθυμείτε να επεκτείνετε τις δραστηριότητές σας στην εγχώρια ή τη διεθνή αγορά ή να προστατέψετε την επιχείρησή σας από τα ανεξόφλητα τιμολόγια, η Euler Hermes μπορεί να βοηθήσει την επιχείρησή σας μέσα από τις λύσεις Ασφάλισης Πιστώσεων που προσφέρει.  ​


Η  πώληση  με  ανοιχτούς  όρους  πίστωσης  θέτει σε κίνδυνο την επιχείρησή σας, καθώς η ενδεχόμενη αδυναμία πληρωμής των αγοραστών σας καθιστά τα τιμολόγιά σας ανεξόφλητα.
 
Με την Ασφάλιση Πιστώσεων, η επιχείρησή σας μπορεί να παρακολουθεί τους εμπορικούς κινδύνους. Παράλληλα με την εξασφάλιση της πληρωμής των τιμολογίων σας, η διάθεση της καλύτερης πληροφόρησης αναφορικά με τις επιχειρήσεις, τους κλάδους και τις οικονομικές τάσεις, οδηγεί στη λήψη των σωστών πιστωτικών αποφάσεων και σαν αποτέλεσμα την αποφυγή ή την ελαχιστοποίηση των ζημιών.
 
Θα συνεργαστούμε με σκοπό να βρούμε για την επιχείρησή σας εκείνη τη λύση Ασφάλισης Πιστώσεων που ταιριάζει στο μέγεθος της επιχείρησής σας, τον τομέα που δραστηριοποιήστε και τις επιχειρηματικές προσδοκίες σας, αφού πρώτα αναλύσουμε την επιχείρησή σας, τους κανόνες διαχείρισης πιστώσεων και την εμπειρία. Θα μελετήσουμε τις ανάγκες σας και τις προτεραιότητές σας και μαζί θα εξετάσουμε τις διάφορες λύσεις. Στόχος μας είναι να γίνουμε ο παγκόσμιος συνεργάτης σας στη διαχείριση των πιστώσεων.

Σας προτρέπουμε να ενημερωθείτε αναφορικά με τις λύσεις που προσφέρουμε για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις ή να επικοινωνήσετε με τα τοπικά γραφεία της Euler Hermes για να μάθετε πως μπορούμε να βοηθήσουμε την επιχείρησή σας.
​​
​​
​​ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ> ​Οι λύσεις μας
​​​