ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

 

ΤΙ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ;

 

Η Euler Hermes, μέλος της Allianz, προστατεύει και καλύπτει τις επιχειρήσεις για πάνω από 100 χρόνια.
 
Οι λύσεις ασφάλισης πιστώσεων που παρέχουμε βοηθούν χιλιάδες επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου δραστηριότητας, να εμπορεύονται με ασφάλεια, τόσο εγχώρια όσο και στο εξωτερικό.
 
Στο επίκεντρο των υπηρεσιών μας βρίσκεται η γνώση μας – αποκλειστική γνώση που σας βοηθά να επιλέξετε τους κατάλληλους αγοραστές σας, μειώνοντας τον κίνδυνο και μεγιστοποιώντας τις ευκαιρίες σας.
 
Διευρύνουμε τη γνώση μας μέσα από την εμπειρία μας, καθώς επίσης και μέσα από το δίκτυο των έμπειρων αναλυτών κινδύνου που διαθέτουμε σε 98 γραφεία σε όλο τον κόσμο. Η «στενή παρακολούθηση του κινδύνου» από πλευράς μας είναι αναγκαία για την ορθή λήψη αποφάσεων των πελατών μας, τόσο τοπικά όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, υποστηρίζοντας τις μακροχρόνιες προσδοκίες τους.

 

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ;

 
Credit insurance trade credit and debt collection
 
Η Ασφάλιση Πιστώσεων προστατεύει την επιχείρησή σας από τον κίνδυνο κάποιος αγοραστής σας να μην εξοφλήσει τις υποχρεώσεις του.  Αυτές οι οφειλές μπορεί να προκύψουν λόγω της αποδεδειγμένης αφερεγγυότητας του αγοραστή σας ή της αδυναμίας του να εξοφλήσει τις οφειλές του στην καθορισμένη ημερομηνία («καθυστέρηση πληρωμής»).
 
Σας βοηθούμε στο να διαμορφώσετε τη στρατηγική των πωλήσεών σας, εστιάζοντας σε κερδοφόρους αγοραστές και σημαντικές αγορές, αποφεύγοντας τους οικονομικά αδύναμους ή ασταθείς αγοραστές.
 
Κατόπιν, σας ενημερώνουμε συνεχώς για την οικονομική κατάσταση των αγοραστών σας και των αγορών, μέσα από το online σύστημα πληροφοριών Eolis που διαθέτουμε και από τα τακτικά ενημερωτικά δελτία κινδύνων ανά χώρα, που δημοσιεύει το Τμήμα Οικονομικών Ερευνών του Ομίλου μας.

ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ;

 

Η Euler Hermes προσφέρει υπηρεσίες που προστατεύουν την ανάπτυξη των επιχειρήσεων :
 
> Ασφάλιση Πιστώσεων – προστατεύει την επιχείρησή σας από τον κίνδυνο κάποιος αγοραστής σας να μην εξοφλήσει τις υποχρεώσεις του και μεγιστοποιεί τις επιχειρηματικές προσδοκίες σας. 
 
Μάθετε περισσότερα για τις λύσεις Διαχείρισης Κινδύνου της Euler Hermes και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να προστατέψετε την επιχείρησή σας ή τις ταμειακές ροές της, μεγιστοποιώντας τις επιχειρηματικές προσδοκίες σας.