Κυρια μεγεθη

ΠΕΛΑΤΕΣ

55.000+
ΠΕΛΑΤΕΣ : Διάφοροι τομείς και μεγέθη
 • 6.000 + έμπειρα στελέχη διεθνώς
 • 890 δις  ασφαλισμένες εμπορικές συναλλαγές παγκοσμίως
 • 1.500 ζημίες αποζημιώνονται κάθε εβδομάδα
 • 20.000 αιτήματα για έγκριση πιστωτικών ορίων κάθε μέρα


ΓΝΩΣΗ

 
ΓΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 40 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ σε όλο τον κόσμο οικονομικά στοιχεία
 • 1.500 εξειδικευμένα στελέχη σε θέματα κινδύνου σε περισσότερες από 50 χώρες 
 • 245 χώρες αξιολογούνται με σκοπό τη λήψη καλύτερων αποφάσεων σε θέματα εξαγωγών
 • 86% των αιτημάτων για πιστωτικά όρια απαντώνται σε λιγότερο από 48 ώρες
 • Παγκόσμιος ηγέτης στην αγορά Ασφάλισης Πιστώσεων: 34% μερίδιο αγοράς το 2014 
 • 260.000+ υποθέσεις είσπραξης απαιτήσεων σε 152 χώρες το 2015

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ

AA-
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ AA- από τη Standard & Poor's (Φεβρουάριος 2014) και τη Dagong Europe (Ιανουάριος 2015) 
 • Ενοποιημένος κύκλος εργασιών για το 2015 : 2,6 δις  
 • Καθαρά κέρδη για το 2015 : 302,5 εκ. €
 • Μέλος του Ομίλου Allianz, παγκόσμιου ηγέτη στην παροχή οικονομικών υπηρεσιών