Η EULER HERMES ΣΗΜΕΡΑ

 

 

Με εμπειρία πάνω από 100 χρόνια και σημαντική επέκταση σε όλο τον κόσμο, κατορθώσαμε να γίνουμε ο πρώτος Ασφαλιστής Πιστώσεων διεθνώς.

Η ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ Η ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΕ ΥΨΗΛΑ ΕΠΙΠΕΔΑ

Βασιζόμενοι στη σημαντική εμπειρία μας και την ευρεία γνώση που απορρέει από τις θυγατρικές μας σε όλο τον κόσμο, εργαζόμαστε ως μία ολοκληρωμένη ομάδα για να σας παρέχουμε ποιοτικές υπηρεσίες, προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας. 

ΤΟ ΠΙΟ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

 • Πλήρεις  και  αξιόπιστες  πληροφορίες από το εξειδικευμένο προσωπικό μας και τους τοπικούς συνεργάτες μας, προκειμένου να λαμβάνετε τις σωστές επιχειρηματικές αποφάσεις
 • Στενή παρακολούθηση των τοπικών οικονομιών και αγοραστών με τα γραφεία παρακολούθησης κινδύνου που διαθέτουμε στις σημαντικές αγορές, χώρες και περιφέρειες
 • Προηγμένο online σύστημα, το EOLIS, για τη σύνδεση σε μία πλατφόρμα με εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες για περισσότερες από 40 εκατομμύρια επιχειρήσεις
 • Εξειδικευμένο προσωπικό στον τομέα των οικονομικών ερευνώναναλύει συνεχώς τις παγκόσμιες οικονομικές τάσεις, καθώς επίσης και τους επιχειρηματικούς κλάδους, με σκοπό να σας παρουσιάσει την εικόνα και τις εξελίξεις, προκειμένου να αξιολογήσετε τους κινδύνους και τις ευκαιρίες σε όλο τον κόσμο.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ

 • Ποιοτικές υπηρεσίες, προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας, ανεξάρτητα με το που δραστηριοποιείστε ή αν είστε μία μικρή εταιρία ή κάποια πολυεθνική  
   
 • Παγκόσμιες διαδικασίες είσπραξης απαιτήσεων και διαφανείς πληροφορίες αναφορικά με την κατάσταση των αρχείων είσπραξης απαιτήσεων, διαθέσιμα στο σύστημα EOLIS 
   
 • Πληροφορίες για τα πιστωτικά σας όρια, ώστε να αξιολογείτε τους κινδύνους σας γρήγορα και να λαμβάνετε αποτελεσματικές επιχειρηματικές αποφάσεις
 • 24/7 ​υπηρεσίες για την υποστήριξη κάθε κίνησης αναφορικά με της επιχειρηματική σας δραστηριότητα.
​​​​​​
​​​​​​