ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Για την Euler Hermes, υπευθυνότητα σημαίνει υιοθέτηση συγκεκριμένων δράσεων σε σχέση με το περιβάλλον, τις υπηρεσίες για τους πελάτες, τη
διαφοροποίηση και τους ανθρώπινους πόρους.​


  • Βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη και απασχόληση
  • Βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη
  • Περιβαλλοντικές πληροφορίες
Ενισχύουμε την αρχή μας περί προσλήψεων προσωπικού και είμαστε υπερήφανοι για τις θυγατρικές εταιρίες μας που υιοθετούν διάφορα projects γύρω από θέματα ανθρωπιών πόρων, μέσω ιδρυμάτων και μόνιμων ΜΚΟ.​


ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ


Αυτές οι δύο θυγατρικές εταιρίες έχουν εφαρμόσει ένα σύστημα εργοδοτικών εισφορών για την παροχή βοήθειας μέσα από δωρεές προσωπικού τους. Το 2011, η Euler Hermes Germany συγκέντρωσε τις δωρεές του προσωπικού της για το σχέδιο “Allianz Aid for Japan” και για αντίστοιχους τοπικούς οργανισμούς (π.χ. αιμοδοσία). Από πλευράς της, η Euler Hermes UK συγκέντρωσε τις δωρεές του προσωπικού της για τον οργανισμό British Heart Foundation και για διάφορα νοσοκομεία.
 

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

 
Για δεύτερο έτος, η Euler Hermes U.S. έχει παράσχει την υποστήριξή της στο δίκτυο Cristo Rey networks, το οποίο βοηθά τους νέους ανθρώπους των μη ανεπτυγμένων περιοχών να αποκτήσουν πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση. Τους προσφέρει τη δυνατότητα της εκπαίδευσης, παράλληλα με την εργασιακή εμπειρία τους για τη χρηματοδότηση των σπουδών τους. Σ’ αυτό το πλαίσιο, η Euler Hermes U.S. προσέφερε θέσεις εκπαίδευσης στους μη προνομιούχους νέους ανθρώπους της Βαλτιμόρης και τέσσερα στελέχη της έλαβαν μέρος στο “Cristo Rey’s Business Boot Camp”, το οποίο οργανώθηκε με σκοπό να προετοιμάσει  τους μαθητές για το επόμενο σχολικό έτος και τη μελλοντική τους εργασία.
 
Τα προηγούμενα 11 χρόνια, η Euler Hermes U.S. συγκεντρώνει τις δωρεές του προσωπικού της για το Johns Hopkins Children’s Center. Η Euler Hermes U.S. βοηθά επίσης την τράπεζα τροφίμων του Maryland.
 

ΓΑΛΛΙΑ

 
Η Euler Hermes France έχει υπογράψει για τρία έτη συμφωνία συνεργασίας με το IESEG business school, με βάση την οποία ο πρόεδρος της εταιρίας Ludovic Sénécaut  εγκαινίασε ένα νέο αμφιθέατρο. Η Euler Hermes France έχει αναλάβει επίσης να προσλάβει νέους απόφοιτους, ασκούμενους και μαθητευόμενους από αυτή τη σχολή. Πέντε απόφοιτοι και φοιτητές απασχολήθηκαν στην εταιρία το 2011.
 
Για δεύτερη συνεχή χρονιά, το προσωπικό της Euler Hermes που εργάζεται στο Παρίσι, προσεκλήθη να λάβει μέρος στον ενδοεταιρικό αγώνα δρόμου που οργανώθηκε για τη βοήθεια της δράσης “Action contre la faim”. Επίσης, έλαβε συμμετοχή, παράλληλα με άλλες εταιρίες της Allianz, στον αγώνα δρόμου “La Parisienne” που οργανώθηκε για παροχή βοήθειας στην έρευνα για τον καρκίνο του στήθους.
 

ΙΤΑΛΙΑ

 
Η Ιταλική θυγατρική εταιρία συνέχισε να βρίσκεται στο πλευρό των παιδιών το 2011, ενισχύοντας την υιοθεσία των παιδιών της Αφρικής και παρέχοντας χορηγίες στον οργανισμό Children’s City.
 

“REFERRALS CHANGE ​THE WORLD”

 
Το 2011 ανέδειξε το πρόγραμμα χορηγιών “Referrals change the world”. Κάθε πελάτης που αναφέρει την επωνυμία μιας ή παραπάνω εταιριών που θέλουν να έρθουν σε επαφή με την Euler Hermes, λαμβάνει μία δωρεά, την οποία μπορεί να δώσει σε κάποια ΜΚΟ επιλέγοντας : Save the children, Red Cross or World Wildlife Fund. Οι εταιρίες της Euler Hermes στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Πολωνία, την Ουγγαρία και την Ολλανδία συμμετέχουν ήδη σε αυτό το πρόγραμμα.

SOPEX

 
Η Euler Hermes συνεισφέρει από το 2010 στο Allianz Social OPEX (SOPEX). Το 2011, διάφορα μέλη του προσωπικού της αφιέρωσαν μία εβδομάδα στις ΜΚΟ προκειμένου να βρουν λύσεις, χρησιμοποιώντας την OPEX μεθοδολογία.  
 ​​

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

 
Από το 2001, η Euler Hermes έχει εστιάσει το ενδιαφέρον της στην  προώθηση των πέντε αξιών που μοιράζεται με τον Όμιλο Allianz. Αυτές οι αξίες καθοδηγούν τον τρόπο εργασίας κάθε υπαλλήλου, με στόχο την επίτευξη των στόχων του Ομίλου, την ικανοποίηση των πελατών της και τη συνεχή ενίσχυση της δομής της καθημερινά.
 
 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
Μέσα από την ολοκληρωμένη στρατηγική της, τις δράσεις της, την επικοινωνία και τις δεσμεύσεις της, η Euler Hermes παρέχει στους πελάτες της και στον επιχειρηματικό κόσμο γενικότερα μία καθαρή εικόνα για το επιχειρηματικό της μοντέλο και τις αξίες των πελατών της.

Αυτή η συνέπεια ωθεί τους υπαλλήλους μας να βοηθήσουν τους πελάτες μας να ενισχύσουν την επιχείρησή τους και να καλύψουν τους εμπορικούς κινδύνους τους. Καθιστώντας της οργάνωσή μας και τις υπηρεσίες μας διαφανείς, ενισχύουμε περαιτέρω τη συνέπεια και την αξιοπιστία.
 
 

ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΟΧΗΣ

 
Για την Euler Hermes, η απόδοση είναι ο κύριος παράγοντας που στηρίζει την υπεροχή και τη διατηρήσιμη ανάπτυξη. Η υπεροχή είναι η συνεχής κινητήρια δύναμη για την πρόοδο και ο τρόπος που επιλέγουμε να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης. Τα στελέχη μας συνεισφέρουν σημαντικά στο να αποκτήσουμε παγκοσμίως τον τίτλο : Ο επιθυμητός συνεργάτης διαχείρισης εμπορικών απαιτήσεων διεθνώς.
 

ΕΣΤΙΑΖΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ

 
Η εταιρία επενδύει ποικιλοτρόπως για την προσαρμογή της δομής και των διαδικασιών της, των πληροφοριακών συστημάτων της, της διάχυσης των καλύτερων μεθόδων, της εκπαίδευσης, της κινητικότητας, κ.λ.π. Όλες αυτές οι πρωτοβουλίες έχουν επίκεντρο τον πελάτη. Πως μπορούμε να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας ; Πως μπορούμε να ανταποκριθούμε καλύτερα στις ανάγκες των πελατών μας ; Αυτές είναι οι ερωτήσεις που θέτουμε στους εαυτούς μας κάθε φορά που παρέχουμε στους πελάτες μας τις υπηρεσίες μας.
Η Euler Hermes έχει δεσμευτεί να μειώσει τις περιβαλλοντικές επιδράσεις από τη λειτουργία της, μέσω της πολιτικής της περί διατηρήσιμης ανάπτυξης. Οι υπεύθυνες διαδικασίες που εφαρμόζουμε μας βοηθούν να κάνουμε καλύτερη χρήση των ανθρώπινων και φυσικών πόρων παγκοσμίως.
 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

 
Ο ενεργειακής κατανάλωσης εξοπλισμός που διαθέτουμε ελέγχεται και αλλάζει τακτικά, προκειμένου να καλύπτει τα τρέχοντα επίπεδα ασφαλείας, κατανάλωσης και άνεσης. Η Διοίκηση του Ομίλου έχει εγκρίνει ένα καταστατικό χάρτη που διέπει το εργασιακό περιβάλλον, λαμβάνοντας υπόψη τις HQE (High Quality Environmental) διαδικασίες κατά την επιλογή εξοπλισμού.
 
Το 2012, η έδρα του Ομίλου και της θυγατρικής του εταιρίας στη Γαλλία μετεγκαταστάθηκαν στο Tour First building in La Défense, στην επιχειρηματική ζώνη του Παρισιού. Το First building είναι το μεγαλύτερο ανακαινισμένο συγκρότημα κτιρίων στη Γαλλία με πιστοποίηση HQE. Οι εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα και η ενεργειακή κατανάλωση είναι 65% χαμηλότερα από εκείνα των παραδοσιακών συγκροτημάτων γραφείων.
 

ΒΙΩΣΙΜΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

 
Η αφοσίωση του Ομίλου στη αειφορία, διαφαίνεται επίσης από τις επιλογές των προμηθευτών του, τηρώντας τις δεσμεύσεις του περί ανάκτησης και ανακύκλωσης υλικών στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Η διαλογή απορριμμάτων συστηματοποιείται σε πολλά γραφεία.
 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ

 
Η κατανάλωση χαρτιού τοποθετείται στο ενδιαφέρον του Ομίλου παραδοσιακά. Το 2003, η Euler Hermes ανέπτυξε το σύστημα OnLine Information Service (Eolis), μία ασφαλή πύλη, μέσω της οποίας οι πελάτες και οι συνεργάτες της Euler Hermes διαχειρίζονται online τις συμβάσεις τους. Το σύστημα EOLIS είναι σήμερα διαθέσιμο σε 31 χώρες και σε 17 γλώσσες. Επίσης, το 97% των αιτημάτων για πιστωτικά όρια γίνεται online.
 
Η εταιρεία έχει επίσης ενισχύσει τη στρατηγική της αναφορικά με τη μη κατανάλωση χαρτιού στις συνεργασίες της με τους πελάτες της. Το 2012, για παράδειγμα, η θυγατρική της στη Γαλλία δημιούργησε μία ηλεκτρονική θυρίδα ασφαλείας για τους πελάτες και τους παραγωγούς της. Αυτή η υπηρεσία ασφαλούς αρχειοθέτησης παρέχει τη δυνατότητα απόκτησης και αποθήκευσης σε ηλεκτρονική μορφή όλων των εντύπων που αφορούν τη σύμβαση και πρόσφατα διακινήθηκαν σε έντυπη μορφή, δίχως να χάνεται η διαπίστευσή τους.
 

Carbon neutral website

 
Η Euler Hermes πληρώνει το μερίδιό της προκειμένου να μειώσει τις εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα παγκοσμίως. Από το Νοέμβριο του 2010, τα websites της Euler Hermes έχουν πιστοποιηθεί ως "carbon neutral". Η ενέργεια που καταναλώνεται από τους servers και τις συνδέσεις με τα websites της Euler Hermes αντισταθμίζεται από την καταβαλλομένη συνεισφορά της στα Ευρωπαϊκά projects για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αυτή η πρωτοβουλία έχει ληφθεί σε συνεργασία με τον Δανό σύνδεσμο CO2 Neutral Website και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 
Αναφορικά με τα επιχειρηματικά ταξίδια, η Euler Hermes ενθαρρύνει τη χρήση των σιδηροδρομικών αντί των εναέριων μεταφορών, όταν το επιτρέπουν οι αποστάσεις. Ο στόλος των αυτοκινήτων της εταιρίας ανανεώνεται τακτικά, προκειμένου να αντληθούν οφέλη από τα αυτοκίνητα τεχνολογίας anti-pollution.