ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

Με έδρα το Παρίσι, οι διεθνείς δραστηριότητές μας είναι οργανωμένες σε επτά περιφέρειες, με παρουσία σε περισσότερες από 50 χώρες και πάνω από 300 γραφεία παγκοσμίως. Δύο εξειδικευμένες ομάδες προσφέρουν ένα ειδικό φάσμα υπηρεσιών διαχείρισης πιστώσεων για πολυεθνικές.
 
Euler Hermes regions