ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ


  • Εντυπα για υποψήφιους πελάτες
  • Εντυπα για ήδη ασφαλισμένους πελάτες

Μπορείτε να εκτυπώσετε τα παρακάτω έντυπα σε μορφή PDF και να τα χρησιμοποιήσετε προκειμένου να αρχίσετε την επαφή με την εταιρία μας. Επίσης μπορούμε να σας στείλουμε όποια έντυπα χρειάζεστε.

 

Euler Hermes : Ο 1ος Ασφαλιστής Πιστώσεων παγκοσμίως

 
 
Ερωτηματολόγιο
 
Οδηγίες για την αποστολή της κατάστασης πελατών


​​

Μπορείτε να εκτυπώσετε τα παρακάτω έντυπα σε μορφή PDF και να τα χρησιμοποιήσετε για την καλύτερη διαχείριση της Σύμβασης Ασφάλισης Πιστώσεων, ανάλογα με τις ανάγκες σας. Επίσης μπορούμε να σας στείλουμε όποια έντυπα χρειάζεστε.

 
 
 
Δήλωση πωλήσεων εσωτερικού
 
Δήλωση πωλήσεων εξαγωγών
 
Δήλωση υπολοίπων εσωτερικού
 
Δήλωση υπολοίπων εξαγωγών
 
Δήλωση ανείσπρακτης απαίτησης
 
Δήλωση χρήσης περιόδου χάριτος
 
Αίτηση παράτασης
 
 

Νέο, καινοτομικό προϊόν : ΟΡΙΖΩΝ

 
Τρίπτυχο ΟΡΙΖΩΝ
 
Γενικοί Όροι ΟΡΙΖΩΝ
 
Ερωτηματολόγιο ΟΡΙΖΩΝ
 
 

Νέο προϊόν για τις εξαγωγές

 
ATLAS - Η λύση για τις εξαγωγές