ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ


  • Εντυπα για υποψήφιους πελάτες
  • Εντυπα για ήδη ασφαλισμένους πελάτες

Μπορείτε να εκτυπώσετε τα παρακάτω έντυπα σε μορφή PDF και να τα χρησιμοποιήσετε προκειμένου να αρχίσετε την επαφή με την εταιρία μας. Επίσης μπορούμε να σας στείλουμε όποια έντυπα χρειάζεστε.

 

Euler Hermes : Ο 1ος Ασφαλιστής Πιστώσεων παγκοσμίως​​​

Μπορείτε να εκτυπώσετε τα παρακάτω έντυπα σε μορφή PDF και να τα χρησιμοποιήσετε για την καλύτερη διαχείριση της Σύμβασης Ασφάλισης Πιστώσεων, ανάλογα με τις ανάγκες σας. Επίσης μπορούμε να σας στείλουμε όποια έντυπα χρειάζεστε.

 
 
 
Δήλωση πωλήσεων εξαγωγών
 
Δήλωση υπολοίπων εσωτερικού
 
Δήλωση υπολοίπων εξαγωγών
 
Δήλωση ανείσπρακτης απαίτησης
 
Δήλωση χρήσης περιόδου χάριτος
 
Αίτηση παράτασης