Μπορουμε να βοηθησουμε την επιχειρηση σασ

 

 

Εαν απαντήσετε ναι έστω και σε μία ερώτηση, μπορούμε να βοηθήσουμε την επιχείρησή σας :

​- Πουλάτε συνήθως με πίστωση ;

 

- Κάποιος πελάτης σας κατέστη ποτέ αφερέγγυος ;

 

- Έχετε εμπορικές απαιτήσεις από πελάτες σας που δεν μπορείτε να εισπράξετε ;

 

- Πουλάτε συχνά σε νέους πελάτες - αγοραστές ;
- Πουλάτε στο εξωτερικό ;
- Χρειάζεστε βοήθεια στην αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης των αγοραστών σας ;
- Χρειάζεται να βελτιώσετε τη ρευστότητα της επιχείρησής σας ;
 

 

Υπάρχουν πολλοί τρόποι να ενημερωθεί μια επιχείρηση για τα οφέλη που προκύπτουν από την ΑσφάλισηΠιστώσεων. Αυτοί μπορεί να είναι :

 

 

- Σύσταση από Τράπεζα
- Υποστήκατε μια σημαντική επισφάλεια και τώρα αντιληφθήκατε ότι μπορούσατε να την  αποφύγετε
- Κάποιος συνάδελφός σας υπέστη επισφάλεια και αποζημιώθηκε από Ασφαλιστική εταιρία
- Διαβάσατε κάτι σχετικό στον τύπο
- Ο ασφαλιστικός σας συνεργάτης σας ενημέρωσε για την Ασφάλιση αυτή.
 

 

Η συνεργασία μας ξεκινάει από την στιγμή της πρώτης επαφής κατά την οποία θα γίνει ανταλλαγή σημαντικού πλήθους πληροφοριών. Θα φροντίσουμε να καταλάβουμε τον τρόπο εργασίας σας, τον τρόπο που ασκείτε τον πιστωτικό έλεγχο των αγοραστών σας, την εργασιακή εμπειρία σας και θα κάνουμε αρχική εκτίμηση της οικονομικής κατάστασης κάποιων αγοραστών σας. Θα ακούσουμε τις ανάγκες και τις προτεραιότητές σας και θα προτείνουμε διάφορες λύσεις.

 

Συνήθως θα καταλήξουμε στην υποβολή μιας ή περισσοτέρων, όχι δεσμευτικών, προσφορών που θα αποτελέσουν τη βάση για περαιτέρω συζητήσεις, έως ότου καταλήξουμε στην συμφωνία και την υπογραφή Σύμβασης Ασφάλισης. Η διαδικασία αυτή προϋποθέτει μια σοβαρή ενασχόληση από όλες τις πλευρές και υπάρχει περίπτωση να διαρκέσει κάποιο διάστημα. Αλλά όμως και η απόφαση να χρησιμοποιήσετε νέο τρόπο πιστωτικού ελέγχου και διαχείρισης των πελατών - αγοραστών σας είναι μια στρατηγική απόφαση για την επιχείρησή σας.