ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ


 

  • Εντυπα για υποψήφιους πελάτες
  • Εντυπα για ήδη ασφαλισμένους πελάτες

Μπορείτε να εκτυπώσετε τα παρακάτω έντυπα σε μορφή PDF και να τα χρησιμοποιήσετε προκειμένου να αρχίσετε την επαφή με την εταιρία μας. Επίσης μπορούμε να σας στείλουμε όποια έντυπα χρειάζεστε.

 

Euler Hermes : Ο 1ος Ασφαλιστής Πιστώσεων παγκοσμίως

 
Euler Hermes Hellas : Σύντομη παρουσίαση
 
Ερωτηματολόγιο
 
Οδηγίες για την αποστολή της κατάστασης πελατών

 

Μπορείτε να εκτυπώσετε τα παρακάτω έντυπα σε μορφή PDF και να τα χρησιμοποιήσετε για την καλύτερη διαχείριση της Σύμβασης Ασφάλισης Πιστώσεων, ανάλογα με τις ανάγκες σας. Επίσης μπορούμε να σας στείλουμε όποια έντυπα χρειάζεστε.

 
Οδηγός χρήσης Eolis για τους ασφαλισμένους
 
 
Δήλωση πωλήσεων εσωτερικού
 
Δήλωση πωλήσεων εξαγωγών
 
Δήλωση υπολοίπων εσωτερικού
 
Δήλωση υπολοίπων εξαγωγών
 
Δήλωση ανείσπρακτης απαίτησης
 
Δήλωση χρήσης περιόδου χάριτος
 
Αίτηση παράτασης
 
Γενικοί Όροι (Έκδοση 01.01.2014)
 

Νέο, καινοτομικό προϊόν : ΟΡΙΖΩΝ

 
Τρίπτυχο ΟΡΙΖΩΝ
 
Γενικοί Όροι ΟΡΙΖΩΝ (Έκδοση 01.01.2010)
 
Ερωτηματολόγιο ΟΡΙΖΩΝ
 
Οδηγός χρήσης Eolis για τους ασφαλισμένους - ΟΡΙΖΩΝ
 

Νέο προϊόν για τις εξαγωγές

 
ATLAS - Η λύση για τις εξαγωγές