ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ - ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ

 

 

Η Euler Hermes Hellas συνεργάζεται στενά με όλες τις κατηγορίες διαμεσολαβούντων και δεχόμαστε με ευχαρίστηση ερωτήσεις για τις υπηρεσίες μας. Είμαστε μέλη της Ένωσης Ελληνικών Ασφαλιστικών Εταιριών.

Σαν συνεργάτη - παραγωγό με υπάρχουσα ή μελλοντική συνεργασία με την εταιρία μας, εκτιμούμε ιδιαίτερα τη σχέση μας μαζί σας. Η ευρύτητα των υπηρεσιών που παρέχουμε θα βοηθήσει τους πελάτες σας στη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου και θα συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη των επιχειρήσεών τους.
 
Για να συνεργαστείτε μαζί μας πρέπει να υπογράψουμε Σύμβαση συνεργασίας. Τα έγγραφα που απαιτούνται για την υπογραφή αυτής της Σύμβασης αναφέρονται αναλυτικά, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκετε, στην κατάσταση με τα «Ενημερωτικά και άλλα έντυπα» που ευρίσκεται στην ιστοσελίδα αυτή.
 
Διεξάγουμε συχνά εκπαιδευτικά σεμινάρια για σας και τα στελέχη σας για να αντιληφθείτε καλύτερα το εύρος των υπηρεσιών μας, προς όφελος των πελατών σας.
 
Μια σειρά από συνοδευτικά έντυπα είναι διαθέσιμα για να υποστηρίξουν τις προσπάθειές σας να προωθήσετε την Ασφάλιση Πιστώσεων, αλλά και τις άλλες υπηρεσίες μας. Πολλά από αυτά είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα αυτή και μπορείτε να τα εκτυπώσετε, ή αν επιθυμείτε μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, ώστε να σας τα στείλουμε.
 
Αν ενδιαφέρεστε να ερευνήσετε την πιθανότητα να ασφαλιστεί κάποιος πελάτης σας, ή να συγκεντρώσετε πληροφορίες για την Ασφάλιση Πιστώσεων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.
 
Αν ενδιαφέρεστε να ερευνήσετε άμεσα την δυνατότητα συνεργασίας, τηλεφωνήστε στο : 00 30 210 6900000 και ζητήστε να μιλήσετε με την Διεύθυνση Μarketing - Πωλήσεων.
​​​