ΧΑΡΤΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΝΑ ΧΩΡΑ

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΝΑ ΧΩΡΑ

 

ΧΑΡΤΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΝΑ ΧΩΡΑ

 

Η Euler Hermes παρακολουθεί τον κίνδυνο ανά χώρα σε 241 χώρες και επικράτειες 

 
Οι αξιολογήσεις μας αποσκοπούν στο να εκτιμήσουμε τον κίνδυνο μη πληρωμής των απαιτήσεων από εταιρείες για κάθε χώρα, ώστε να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να λάβουν σωστές αποφάσεις αναφορικά με τις δραστηριότητές τους που αναπτύσσουν διεθνώς. Η μεθοδολογία μας βασίζεται στην ανάλυση εκατοντάδων οικονομικών δεικτών, ποσοτικών και ποιοτικών, με σκοπό να παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εικόνα για το οικονομικό, πολιτικό, επιχειρηματικό περιβάλλον και για τους εμπορικούς και οικονομικούς κινδύνους.

 

Πηγές: Euler Hermes' country risk ratings as of 13/12/2018. GDP, per capita GDP and population data are from the International Monetary Fund.