Ένα ολοκληρωμένο προϊόν που αρμόζει στις ιδιαιτερότητες της επιχείρησής σας και στις ανάγκες σας για προστασία.

Το προϊόν Simplicity έχει σχεδιαστεί για να κάνει την Ασφάλιση Πιστώσεων πιο απλή και εύκολη στη χρήση.

Είναι μοναδικό προϊόν για τις επιχειρήσεις με Ασφαλίσιμο Κύκλο Εργασιών μέχρι 2 εκ. €.

Παρέχει στις Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις τη δυνατότητα να προστατεύονται από τον κίνδυνο μη είσπραξης των εμπορικών τους απαιτήσεων γρήγορα, απλά και χωρίς ιδιαίτερο κόστος, ώστε να μπορούν να αναπτύσσονται με ασφάλεια.

 
 Η καινοτομία στο Simplicity:
  • Σύμβαση σε εύκολη γλώσσα
  • Χωρίς υποβολή ερωτηματολογίου
  • Χωρίς αιτήματα για πιστωτικά όρια
  • Χωρίς δηλώσεις πωλήσεων
  • Με αντιστάθμιση κινδύνου
  • Με Σταθερό ασφάλιστρο

Τα οφέλη για τις επιχειρήσεις από το Simplicity:
  • Κάλυψη έναντι του κινδύνου μη είσπραξης των εμπορικών απαιτήσεων 
  • Εύκολη και σε πραγματικό χρόνο διαχείριση της σύμβασης μέσα από το EOLIS, το online σύστημα υπηρεσιών της Euler Hermes 
  • Προστασία της ρευστότητάς τους
  • Ενίσχυση της εγχώριας και εξαγωγικής τους δραστηριότητας
​ ​ 

Έντυπο επικοινωνίας