ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ EULER HERMES

 

 

Κάθε φορά που παραχωρείτε πίστωση στους αγοραστές σας για τα προϊόντα που παρέχετε ή τις υπηρεσίες που προσφέρετε, διατρέχετε τον κίνδυνο οι απαιτήσεις σας να μην πληρωθούν. Με την Ασφάλιση Πιστώσεων (ονομαζόμενη και ως ασφάλιση εμπορικών απαιτήσεων) προστατεύετε τις ταμειακές ροές σας και τη μελλοντική κερδοφορία σας, γεγονός που οδηγεί στην ανάπτυξη της επιχείρησής σας.
 
Η Euler Hermes παρέχει λύσεις ασφάλισης πιστώσεων προσαρμοσμένες σε κάθε τύπο επιχείρησης : 
 

Μικρεσ                            επιχειρησεισ

Credit insurance for small companies
Οι λύσεις μας είναι εύκολο να προσαρμοστούν σε κάθε μέγεθος επιχείρησης για την προστασία των ανεξόφλητων οφειλών.
> Οι λύσεις μας    

Μεσαιεσ και μεγαλεσ επιχειρησεισ

Medium and large companies
Μία πλήρης και προσαρμοσμένη λύση για την κάλυψη όλων των εμπορικών απαιτήσεών σας.
> Οι λύσεις μας    

Πολυεθνικεσ επιχειρησεισ

Credit insurance for multinationals
Όταν δραστηριοποιήστε σε όλο τον κόσμο και χρειάζεστε μία γενική λύση για όλες τις θυγατρικές σας εταιρείες, εμείς σας παρέχουμε μία ολοκληρωμένη σύμβαση.  
> World Agency