ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

 

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ;

 
Η Ασφάλιση Πιστώσεων προστατεύει την επιχείρησή σας από τους εμπορικούς και τους πολιτικούς κινδύνους, τους οποίους δεν μπορείτε να προβλέψετε. Βελτιώνει την ποιότητα της πελατειακής  σας  βάσης  και  συμβάλει  στην  κερδοφόρα ανάπτυξή σας,  ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο ξαφνικής ή απροσδόκητης επισφάλειας των αγοραστών σας.  Η Ασφάλιση Πιστώσεων σας παρέχει τη σιγουριά να επεκτείνετε τις πιστώσεις σας σε νέους πελάτες και να βελτιώσετε την πρόσβασή σας στη χρηματοδότηση. Η Ασφάλιση Πιστώσεων αφορά τις βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις – δηλαδή εκείνες που πρέπει να εξοφληθούν εντός 12 μηνών.


ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ;

 
 
 
Η Ασφάλιση Πιστώσεων προστατεύει την επιχείρησή σας από τον κίνδυνο κάποιος αγοραστής σας να μην εξοφλήσει τις υποχρεώσεις του. Αυτές οι οφειλές μπορεί να προκύψουν λόγω της αποδεδειγμένης αφερεγγυότητας του αγοραστή σας ή της αδυναμίας του να εξοφλήσει τις οφειλές του στην καθορισμένη ημερομηνία («καθυστέρηση πληρωμής»).
 
Ο τρόπος λειτουργίας είναι απλός : Το δίκτυο των έμπειρων αναλυτών κινδύνου της Euler Hermes παρακολουθεί την οικονομική κατάσταση των αγοραστών σας. Αξιολογούμε τον κάθε αγοραστή σας και τον βαθμολογούμε με κάποιο ‘grade’, το οποίο μετράει το βαθμό της υγιούς επιχειρηματικής δραστηριότητάς του.
 
Με βάση αυτή την αξιολόγηση του κινδύνου, παραχωρούμε σε κάθε αγοραστή σας ένα συγκεκριμένο πιστωτικό όριο, μέχρι το οποίο εσείς (ο ασφαλισμένος) μπορείτε να εμπορεύεστε και να ζητήσετε αποζημίωση για τη ζημία σας σε περίπτωση επισφάλειας. Αυτό το όριο μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί, σύμφωνα με νεότερες διαθέσιμες πληροφορίες.
 
 
Products and Services 
 
 
Σε όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης Ασφάλισης, σας ενημερώνουμε για οποιαδήποτε αλλαγή μπορεί να επηρεάσει την οικονομική κατάσταση των αγοραστών σας και τη δυνατότητά τους να σας πληρώσουν για τα προϊόντα που τους έχετε παραδώσει ή τις υπηρεσίες που τους έχετε παράσχει. Σε περίπτωση που ο αγοραστής σας αδυνατεί να σας πληρώσει ή δεν θα σας πληρώσει, θα σας αποζημιώσουμε με βάση το πιστωτικό όριο που σας έχουμε παραχωρήσει. Στη συνέχεια, μπορούμε να αναλάβουμε την είσπραξη των απαιτήσεών σας για λογαριασμό σας.
 

ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ;

 
Οι εμπορικές απαιτήσεις αντιπροσωπεύουν ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία του ενεργητικού του ισολογισμού της επιχείρησής σας. Με την Ασφάλιση Πιστώσεων, μπορείτε να προστατεύσετε τις τρέχουσες και μελλοντικές ταμειακές ροές σας, τα κέρδη σας, απελευθερώνοντας πόρους και ανακατανέμοντάς τους σε πιο κερδοφόρες δραστηριότητες.
 

 

Βασικά, η Ασφάλιση Πιστώσεων βελτιώνει την πελατειακή σας βάση μέσω της :

 

  • Πρόληψης των επισφαλειών
  • Βελτίωσης των πελατειακών σας σχέσεων
  • Βελτίωσης των τραπεζικών σας σχέσεων και της πρόσβασής σας στη χρηματοδότηση
  • Αυξημένης βεβαιότητάς σας για αξιοποίηση των εμπορικών ευκαιριών
Επίσης, σας παρέχει προηγμένη πληροφόρηση για τους κινδύνους των αγοραστών σας.
 

> 4 λόγοι για να χρησιμοποιήσετε την Ασφάλιση Πιστώσεων

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

 
Εάν το περιθώριο κέρδους μιας επιχείρησης είναι 5% και κάποιος από τους αγοραστές σας δεν πληρώσει οφειλή αξίας $100,000, τότε θα πρέπει να πραγματοποιήσετε επιπλέον πωλήσεις $2,000,000 για να αντισταθμίσετε την απώλεια των κερδών σας.
 
Οι ανείσπρακτες οφειλές αποδυναμώνουν την επιχείρησή σας και ελαττώνουν την επενδυτική της ικανότητα. Η σύμβαση Ασφάλισης Πιστώσεων σας βοηθά να διαχειρίζεστε τις εμπορικές απαιτήσεις σας και να μετριάζετε τις ζημίες σας σε περιπτώσεις μη πληρωμής των οφειλών σας.
 
Προσαρμόζουμε τις λύσεις Ασφάλισης Πιστώσεων στο μέγεθος της επιχείρησής σας, τον κλάδο που δραστηριοποιήστε και τις επιχειρηματικές ανάγκες σας. Μάθετε περισσότερα για τις λύσεις Ασφάλισης Πιστώσεων που παρέχουμε στις μικρές, μεσαίες και μεγάλες, καθώς επίσης και πολυεθνικές επιχειρήσεις.
 

ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

 

Μία ακόμα προστιθέμενη αξία της Σύμβασης Ασφάλισης Πιστώσεων.

 

Διεκδίκηση απαιτήσεων στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο.
 
H προσπάθεια διεκδίκησης των ανείσπρακτων απαιτήσεων μπορεί να είναι μια δύσκολη διαδικασία, ειδικότερα αν ο αγοραστής σας έχει προβλήματα ρευστότητας. Το ζήτημα είναι να τον πείσετε ότι πρέπει να πληρώσει εσάς και όχι κάποιον άλλο προμηθευτή του.

 
Όσον αφορά στους πελάτες εξωτερικού, μπορεί να βρείτε δύσκολο το χειρισμό των προβλημάτων γλώσσας, των νομικών εμποδίων αλλά και των εθίμων και εμπορικών συνηθειών που επικρατούν σε κάθε χώρα.
 
Κατά τη διάρκεια δεκάδων ετών λειτουργίας, έχουμε αναπτύξει ένα παγκόσμιο δίκτυο στελεχών και συνεργατών. Είμαστε εξειδικευμένοι στη διεκδίκηση απαιτήσεων σε όλες σχεδόν τις χώρες όπου προσφέρεται η Ασφάλιση Πιστώσεων. Στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό, γνωρίζουμε τα κύρια χαρακτηριστικά των οφειλετών με αποτέλεσμα να είμαστε ιδιαίτερα αποτελεσματικοί. Γνωρίζουμε τον νόμο και την τοπική νομική πρακτική, μιλάμε την γλώσσα της χώρας και έχουμε την τεχνογνωσία ώστε να δουλεύουμε αποτελεσματικά. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα στη διεκδίκηση από ότι εσείς. Επιπλέον, αν δεν καταφέρουμε να επανεισπράξουμε όλο το ποσό, τα έξοδα διεκδίκησης προστίθενται στη ζημία και καλύπτονται κατά το ίδιο ποσοστό όσο και το κεφάλαιο.
 
Εξειδικευμένο προσωπικό αναλαμβάνει την διεκδίκηση των απαιτήσεών σας.
 
Η προσέγγισή μας είναι ευθεία και διαφανής. Ο στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε, για λογαριασμό σας, την εξόφληση των ανείσπρακτων απαιτήσεών σας, χωρίς να διαταράξουμε τις καλές σχέσεις ή τις εμπορικές σας συναλλαγές. Διατηρούμε τα υψηλότερα επίπεδα ηθικής, εγγυόμαστε διακριτικότητα και σας κρατάμε ενήμερους για την πρόοδο των προσπαθειών.
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

     

 

     

 

     

    Υποβάλλετε το αίτημά σας

    Επιλέγοντας αυτό το πεδίο, επιβεβαιώνω ότι η Euler Hermes μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, σύμφωνα με την Πολιτική της περί Απορρήτου