ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Euler Hermes
A Société Anonyme (limited company) with a Management Board and a Supervisory Board
Capital: 14 451 032,64 € ​
Paris Trade and Companies Register no. B 552 040 594
Insurance holding company

Πνευματικα δικαιωματα 
Euler Hermes 2012. All rights reserved.


ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΟΥ SITE

 
Site editor: Euler Hermes, 1 place des Saisons, 92048 PARIS-LA DEFENSE, FRANCE CEDEX
Original site design by Euler Hermes, Makheia Digital et Expertime / 4.0  
Director of publications: Joan Wasylik
Site host:  Euler Hermes S.A, 1, place des Saisons, 92048 PARIS -LA DEFENSE CEDEX
Site photographies:
  • Homepage:  Euler Hermes employees all rights reserved
  • Other pictures: royalty free stock photographies​
Το  συγκεκριμένο site και τα περιεχόμενά του,  συμπεριλαμβανομένων   όλων των πληροφοριών και των διευκρινήσεων, προστατεύονται από το French Code of Intellectual Property. Εμπορικά σήματα, λογότυπα και εμπορικές επωνυμίες καταχωρημένες από την Euler Hermes και τις θυγατρικές της εταιρίες αποτελούν ιδιοκτησία της και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν δίχως την έγγραφη προηγούμενη συγκατάθεσή της. Τα περιεχόμενα αυτού του site μπορούν μόνο να αντιγραφούν, να αναπαραχθούν ή να διανεμηθούν για προσωπική χρήση ύστερα από την έγγραφη συγκατάθεση του συντάκτη του. Κάθε αντιγραφή, αναπαραγωγή ή διανομή αυτών πρέπει να συνοδεύεται από το όνομα του συντάκτη και την πηγή.

ΕΥΘΥΝΗ

 

Η Euler Hermes και οι θυγατρικές της εταιρίες δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε έμμεση ζημία, όπως οικονομικές ή εμπορικές απώλειες, απώλειες κερδών, προβλήματα στην επιχείρηση, έλλειμμα κερδών, ζημίες ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια τρίτων έναντι του χρήστη του site, λόγω της χρήση του συγκεκριμένου site ή οποιασδήποτε πληροφορίας αναγράφεται σε αυτό.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

 

Η δημιουργία οποιουδήποτε υπερσυνδέσμου προς και από το συγκεκριμένο web site θα πρέπει να ακολουθείται από την εκ των προτέρων έγγραφη ενυπόγραφη συμφωνία του συντάκτη του.

ΙΟΙ

 

Είστε υπεύθυνοι να λάβετε τα αναγκαία μέτρα για να προστατέψετε τα δεδομένα σας και / ή τις εφαρμογές λογισμικού και / ή το hardware από τους ιούς.


ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

Η Euler Hermes, πρώτος ασφαλιστής πιστώσεων διεθνώς, βοηθά τις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και τις εξωτερικές αγορές, ασφαλίζοντας τις εμπορικές απαιτήσεις τους. Με περισσότερο από 100 χρόνια εμπειρίας στον τομέα αυτό, η οργάνωση της Euler Hermes σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο, εγγυάται το ίδιο υψηλό επίπεδο ποιότητας υπηρεσιών διεθνώς. Αυτές οι υπηρεσίες απαιτούν σημαντική γνώση των οικονομιών ανά τον κόσμο και των ατομικών δραστηριοτήτων.

Τυχόν  προσωπικά   δεδομένα  που βρίσκονται  στην  κατοχή  μας θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για το σκοπό της παροχής των υπηρεσιών μας και θα βρίσκονται στη διάθεση των εταιριών του Ομίλου Euler Hermes και των συνεργατών μας.

Σε συμμόρφωση με το French Data Protection Act no. 78-17 της 6 Ιανουαρίου 1978, όπως αυτό τροποποιήθηκε από το Act no. 2004-801 της 6 Αυγούστου 2004, έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα και να τα τροποποιήσετε εάν αυτό είναι αναγκαίο. Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα, παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε το αίτημά σας γραπτώς στη διεύθυνση : Webmaster, 1,place des Saisons  92048  Paris La Défense – Cedex.

REGISTE​RED WEBSITE

 

Το site μας έχει καταχωρηθεί σύμφωνα με τις Γαλλικές αρχές προστασίας δεδομένων, CNIL.