ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ;

​Η Ασφάλιση Πιστώσεων, ή όπως αλλιώς ονομάζεται ασφάλιση απαιτήσεων, καλύπτει την επιχείρησή σας έναντι του κινδύνου κάποιος πελάτης - αγοραστής σας να μην σας εξοφλήσει τις εμπορικές του οφειλές. Αυτό είναι δυνατό να συμβεί γιατί ο πελάτης σας πτώχευσε ή γιατί  δεν πλήρωσε τις οφειλές του μέσα στις καθορισμένες προθεσμίες. Αυτοί οι κίνδυνοι συνήθως αποκαλούνται εμπορικοί κίνδυνοι. Οι εταιρίες που εξάγουν μπορούν επίσης να προστατευτούν από τον πολιτικό κίνδυνο, ο οποίος μπορεί να εμποδίσει ή να καθυστερήσει τις πληρωμές. Αυτό προκύπτει σε περιπτώσεις πολεμικής σύρραξης στη χώρα του αγοραστή, ακύρωσης της σύμβασης από την κυβέρνηση της χώρας του αγοραστή ή σε περιπτώσεις που η κυβέρνηση της χώρας του αγοραστή εφαρμόζει ρυθμίσεις που είτε εμποδίζουν τις εξαγωγές είτε τις εισαγωγές των προϊόντων από τη χώρα του αγοραστή.

ΠΟΙΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ;

Όλες οι επιχειρήσεις που έχουν ανοικτούς λογαριασμούς με άλλες εταιρίες μπορούν να επωφεληθούν από την Ασφάλιση Πιστώσεων. Οι πελάτες της Euler Hermes ποικίλουν από μικρές επιχειρήσεις σε μεγάλες, πολυεθνικές εταιρίες. Στους περισσότερους κλάδους της οικονομίας, οι επιχειρήσεις που παράγουν προϊόντα ή παρέχουν υπηρεσίες χρησιμοποιούν την Ασφάλιση Πιστώσεων.

ΠΟΙΟΙ ΟΡΟΙ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ;

​Η Ασφάλιση Πιστώσεων καλύπτει βραχυπρόθεσμες επί πιστώσει πωλήσεις, πωλήσεις δηλαδή εμπορευμάτων και υπηρεσιών με διάρκεια πίστωσης έως 180 ημέρες συνήθως, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων. ​

ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ;

Κατά μέσο όρο οι απαιτήσεις πελατών αποτελούν το 40 % ή και περισσότερο από το ενεργητικό μιας επιχείρησης. Είναι πολύ δύσκολο για μια εταιρία να προβλέψει ποιος πελάτης θα καταστεί αφερέγγυος. Περίπου 50 % όλων των επισφαλειών προέρχονται από καλά οργανωμένες εταιρίες με τις οποίες υπήρχαν μακροχρόνιες καλές εμπορικές συνεργασίες. Το κόστος μιας εμπορικής επισφάλειας μπορεί να είναι σημαντικό. Για παράδειγμα, αν το ποσοστό καθαρού κέρδους μιας επιχείρησης είναι 5 % και ένας αγοραστής της προκαλέσει μια επισφάλεια 100.000 €, η επιχείρηση θα χρειαστεί να πραγματοποιήσει επιπλέον πωλήσεις 2.000.000 €, χωρίς κανένα κέρδος, προκειμένου να αντισταθμίσει την απώλεια. Είναι όμως δυνατό να δημιουργηθεί ακόμα σημαντικότερο πρόβλημα. Η επισφάλεια αδυνατίζει την εταιρία και μειώνει την ρευστότητά της και μπορεί ακόμα να απειλήσει και την βιωσιμότητά της. Μια Σύμβαση Ασφάλισης Πιστώσεων συμβάλλει στη διαχείριση των πωλήσεων και σας αποζημιώνει σε περίπτωση επισφάλειας.
 

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ;


Υπάρχουν πολλά οφέλη, όπως :

 

  • Καλύτερος πιστωτικός έλεγχος και προστασία από καταστροφικές επισφαλείς απαιτήσεις
  • Καλύτερη διαχείριση των πιστώσεων
  • Καλύτερος επιχειρηματικός σχεδιασμός λόγω της πρόληψης έναντι των πιθανών κινδύνων 
  • Καλύτερη χρηματοδότηση από πιστωτικά ιδρύματα, λόγω βελτίωσης των οικονομικών σας στοιχείων, εξ αιτίας της Ασφάλισης Πιστώσεων 
  • Καλύτερη οργάνωση των πωλήσεων, αφού η σημαντική πληροφόρησης της Euler Hermes βοηθά στην στόχευση νέων πελατών και αγορών και τον έλεγχο των ήδη υπαρχόντων
  • Όφελος από το δίκτυο των συνεργατών της Euler Hermes 
  • Βελτίωση της ρευστότητας της επιχείρησης λόγω αποζημίωσης που θα εισπράξετε σε περίπτωση ανείσπρακτης απαίτησης από αγοραστή σας. 

 


Περισσότερα για την Ασφάλιση Πιστώσεων​


​ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΩ ΜΟΝΟ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΧΩ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ ;

Όχι, γιατί κανένα ασφαλιστικό πρόγραμμα δεν μπορεί να λειτουργήσει επί μακρόν, αν μόνο οι αδύνατοι ασφαλίζονται. Αλλά και ειδικότερα κανείς δεν μπορεί να προβλέψει με σιγουριά πότε μια επιχείρηση θα καταστεί αφερέγγυα. Η Εuler Hermes Emporiki ασφαλίζει τις συνολικές πωλήσεις μιας επιχείρησης. Η ασφάλιση αυτή προσφέρει μεγάλη προστιθέμενη αξία στους ασφαλισμένους πελάτες της και εξασφαλίζει διαχρονική συνεργασία. 


ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΖΗΜΙΑΣ ;

Το ποσοστό κάλυψης κυμαίνεται συνήθως από 60% εως 90%. Το ποσοστό αυτό διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος της Σύμβασης Ασφάλισης, την επιχειρησιακή σας εμπειρία, το χαρτοφυλάκιο των απαιτήσεών σας, αλλά και το προσδοκώμενο ύψος των ασφαλίστρων. 


ΑΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΩ ΚΑΠΟΙΑ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΑ, ΠΟΣΟ ΓΡΗΓΟΡΑ ΘΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΘΩ ;

Γενικά η αποζημίωση δίνεται το αργότερο μέσα σε 150 μέρες.​

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΠΟΙΕΣ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ;

Βέβαια. Με την on - line σύνδεση με την εταιρία μας μέσω συστήματος EOLIS​, μπορείτε να παρακολουθείτε τα όριά σας, να στέλνετε αιτήματα προς την EULER HERMES HELLAS, να ειδοποιείτε την Ασφαλιστική εταιρία σε περίπτωση ζημίας, να στέλνετε δηλώσεις πωλήσεων και άλλα έγγραφα και να παρακολουθείτε την πορεία των ζημιών σας.

 

ΠΟΣΟ ΚΟΣΤΙΖΕΙ Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ;

Το ασφάλιστρο (γενικά μικρότερο από 1%) υπολογίζεται σαν ποσοστό επί του ασφαλίσιμου κύκλου εργασιών της επιχείρησης. Αυτό μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με την εμπορική σας εμπειρία, το ιστορικό ζημιών της εταιρίας σας, του κλάδου δραστηριοποίησης, της πελατειακής σας βάσης, των πιστωτικών ορίων των πελατών - αγοραστών σας κλπ. Το ασφάλιστρο αυξάνεται με την κάλυψη του πολιτικού κινδύνου. Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων θα θεωρήσει το κόστος της Ασφάλισης Πιστώσεων ιδιαίτερα ανταγωνιστικό, ακόμα και πριν συνυπολογιστούν τα ωφελήμτα στην ανάπτυξη των πωλήσεων, στη διαχείριση του κινδύνου και του πιστωτικού ελέγχου, αλλά και στη χρηματοδότηση. ​