ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

Εξατομικευμένη λύση για πολυεθνικές εταιρίες με επιχειρηματικές μονάδες σε δύο ή περισσότερες χώρες και κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των 500 εκ. Ευρώ.

ΚΑΛΥΨΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

 

 
Λύσεις σχετικά με τον πολιτικό κίνδυνο, τις μεσοπρόθεσμες συμβάσεις (έως 8 χρόνια), τις δομημένες συμφωνίες ή τις μεμονωμένες συναλλαγές.

ΥΠΕΡΒΑΛΛΟΥΣΑ ΖΗΜΙΑ (XOL)

 

Λύση σχεδιασμένη για πολυεθνικές εταιρίες με ισχυρές και οργανωμένες πρακτικές διαχείρισης κινδύνου που μπορούν να απορροφήσουν μεγαλύτερο μέρος του κινδύνου.

ONLINE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

 
Διαχειριστείτε online με ασφάλεια τις εμπορικές απαιτήσεις σας, με report διαχείρισης κινδύνου σε πραγματικό χρόνο. Ελαχιστοποίηση του κινδύνου και εντοπισμός ευκαιριών.