ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ EULER HERMES ΝΑ ΣΥΜΒΑΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΩΝ ΜΕΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ;

ΕΥΚΟΛΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

​Ανακαλύψτε πώς να έχετε εύκολη πρόσβαση και διαχείριση στη σύμβασή σας, χρησιμοποιώντας το ασφαλές online σύστημα  24 ωρών της Euler Hermes.

> Ανακαλύψτε το EOLIS

Η Ασφάλιση Πιστώσεων σας βοηθά να αναπτυχθείτε με ασφάλεια και να αυξήσετε τα κέρδη σας, μειώνοντας τον κίνδυνο και την πιθανή ζημία που μπορεί να προκαλέσει η ξαφνική επισφάλεια των αγοραστών σας.

Η αποτελεσματική διαχείριση της σύμβασης Ασφάλισης Πιστώσεων επιφέρει μία σειρά από οφέλη για την επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένων των κάτωθι :
 
 • Διατήρηση της κερδοφορίας
 • Έλεγχος των δαπανών
 • Ελαχιστοποίηση του διαχειριστικού κόστους
 • Ακριβέστερη πρόβλεψη των προϋπολογισμών
 • Καλύτερη εικόνα για τους υπάρχοντες και υποψηφίους πελάτες
 • Εξασφάλιση καλύτερων βραχυπρόθεσμων όρων χρηματοδότησης από τις τράπεζες
 Επίσης, οι ομάδες πωλήσεών σας επωφελούνται μέσω :
 • Της αφοσίωσής τους στην πρόσκτηση καλύτερων και ασφαλέστερων επιχειρηματικών ευκαιριών
 • Της δημιουργίας μακροχρόνιων σχέσεων με τους πελάτες
 • Της καλύτερης εικόνας για την πιστοληπτική ικανότητα των υπαρχόντων πελατών κατά τη λήψη νέων παραγγελιών
 

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ EULER HERMES ;

 
Οι λύσεις Ασφάλισης Πιστώσεων της Euler Hermes περιλαμβάνουν :
 
 • Εμπορική πίστωση – Λύσεις Ασφάλισης Πιστώσεων για την προστασία σας έναντι του κινδύνου μη πληρωμής 
 • Παρακολούθηση του κινδύνου παγκοσμίως – Η  μοναδική, παγκόσμια βάση πληροφοριών κινδύνου που αποκλειστικά διαθέτουμε, σας βοηθά στο να λαμβάνετε τις καλύτερες αποφάσεις για τις εταιρείες με τις οποίες συνεργάζεστε
 • Έμπειροι αναλυτές κινδύνου - Το  δίκτυο  των  έμπειρων  αναλυτών  κινδύνου που διαθέτουμε σε 98 γραφεία διεθνώς αντικατοπτρίζει την εγγύτητά μας στις δραστηριότητές σας και τη βαθύτερη γνώση μας για τις ανάγκες σας
 • Οικονομικές   έρευνες   –   Οι   οικονομολόγοι   μας   αναλύουν   συνεχώς   τις οικονομικές τάσεις και σας διοχετεύουνε τις επικαιροποιημένες απόψεις και εκτιμήσεις τους για διάφορα θέματα, με σκοπό να ανταποκριθούν στις επιχειρηματικές σας ανάγκες

Online λύσεις - Αποταμιεύετε χρόνο και διαχειρίζεστε αποτελεσματικά τη διαχείριση του κινδύνου, μέσα από τη χρήση των online συστημάτων που διαθέτουμε, ιδιαίτερα του EOLIS, προσαρμοσμένα στις ανάγκες σας.  

 
Βρείτε τη λύση που σας ενδιαφέρει ανά χώρα :